2016-2017 OCAK-HAZİRAN KARŞILAŞTIRMALI ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

Türk Çorap sanayi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün önde gelen alt sektörlerinden biridir ve 2017 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den 458 milyon dolarlık çorap ihraç edilmiş, ihracat 2016 Ocak-Haziran dönemine kıyasla %5,1 oranında azalmıştır. Çorap ihracatındaki azalış oransal olarak örme konfeksiyon ihracatındaki azalışa (%6) yakın olduğu için, bu önemli alt sektörde ilk altı ayda sektörel ihracata yakın bir performans gösterildiği söylenebilir. 2017 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya olarak sıralanmaktadır. İngiltere’ye ihracat 2016 Ocak-Haziran dönemine kıyasla %8,2 oranında azalarak 105,6 milyon dolar olmuş, Almanya’ya ihracat %6,8 oranında azalarak 93,1 milyon dolara gerilemiştir. İngiltere’ye yapılan çorap ihracatının Türkiye toplam çorap ihracatı içinde payı %23,1 ve ikinci büyük pazar Almanya’nın Türkiye toplam çorap ihracatında payı %20,3’tür. Üçüncü en fazla çorap ihraç edilen ülke Fransa’ya çorap ihracatı 2017 OcakHaziran döneminde %3 oranında azalarak 52,3 milyon dolara gerilemiştir. Dördüncü sırada Hollanda’ya ihracatta %8,2 oranında artışla 23,6 milyon dolara yükselmesi söz konusudur. Beşinci sırada İspanya’ya ihracat ise %1,7 oranında düşerek 18,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2017 Ocak-Haziran döneminde en fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülkeden altısına ihracat %6 ile %116,2 arasında değişen oranlarda artarken, diğer on dört ülkeye ihracat %1,7 ile %46,3 arasında değişen oranlarda düşmüştür. İlk yirmi ülke içerisinde en yüksek oranlı artış %116,2 ile Irak’ta söz konusu olurken, Bulgaristan %100,1 artış ve 5,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci en fazla artış görülen pazardır. %46,3 düşüş görülen Polonya, çorap ihracatında en büyük performans kaybı görülen pazardır. Bu düşüş oranı neticesinde Polonya’ya gerçekleşen çorap ihracatı 11,7 milyon dolardan 6,3 milyon dolara inmiştir. Suudi Arabistan %24 39 düşüş ve 4,3 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci önemli kayba uğranılan pazardır.


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2016 - 2017 Ocak - Haziran
Birim: ABD $
Ülkeler 2016 Ocak - Haziran 2017 Ocak - Haziran Değişim % Pay %
İngiltere 115.619.821 105.635.645 -8,2

23,1

Almanya 99.860.197 93.062.243 -6,8 20,3
Fransa 53.907.387 52.279.736 -3,0 11,4
Hollanda 21.818.888 23.599.808 8,2 5,2
İspanya 18.446.165 18.134.089 -1,7 4,0
İtalya 17.905.194 16.371.973 -8,6 3,6
İsveç 13.342.448 14.138.514 6,0 3,1
Belçika 14.094.388 12.291.236 -12,8 2,7
Danimarka 7.223.289 6.285.015 -13,0 1,4
Polonya 11.703.941 6.280.354 -46,3 1,4
İsviçre 7.072.196 5.898.689 -16,6 1,3
Bulgaristan 2.893.936 5.791.430 100,1 1,3
ABD 6.423.124 5.465.898 -14,9 1,2
Slovak Cumhuriyeti 5.731.915 5.193.729 -9,4 1.1
Birleşik Arap Emirlikleri 4.372.713 4.739.894 8,4 1,0
Irak 2.177.112 4.706.148 116,2 1,0
Suudi Arbistan 5.651.915 4.296.201 -24,0 0,9
Yunanistan 4.422.360 4.256.725 -3,7 0,9
Fillandiya 2.174.078 4.081.070 87,7 0,9
Avusturya .764.250 3.5313.38 -6,2 0,8
İlk 20 Ülkenin Toplamı 418.005.382 396.039.732 --5,3 86,5
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 482669322 458.019.308 -5,1 100,0
20 Ülkenin Payı % 86,6 86,5
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı 4.476.358.357 2.206.166.322 -6,0
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % 10,8 10,2