2016 OCAK-ARALIK ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

Çorap sanayi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün önde gelen alt sektörlerinden biridir ve 2016 yılında Türkiye’den 1 milyar dolarlık çorap ihraç edilmiş, ihracat 2015 yılına kıyasla %1,1 oranında artmıştır. Örme konfeksiyon ihracatında yaşanan düşüşe karşın çorap ihracatındaki artışa bakarak, bu önemli alt sektörde 2016 yılında sektörel ihracattan daha yüksek bir performans gösterildiği söylenebilir. 2016 Ocak-Aralık döneminde Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. İngiltere’ye ihracat 2015 Ocak-Aralık dönemine kıyasla %12,2 oranında azalarak 252,6 milyon dolar olmuş, Almanya’ya ihracat %7,6 oranında artarak 225,6 milyon dolara yükselmiştir. İngiltere’ye yapılan çorap ihracatının Türkiye toplam çorap ihracatı içinde payı %24,2 ve ikinci büyük pazar Almanya’nın Türkiye toplam çorap ihracatında payı %21,6’dır. Üçüncü en fazla çorap ihraç edilen ülke Fransa’ya çorap ihracatı 2016 OcakAralık döneminde %10,6 oranında artarak 111,6 milyon dolara çıkmıştır. Dördüncü sırada İspanya’ya ihracatta %7,8 oranında artışla 48,3 milyon dolara yükselmesi söz konusudur. Beşinci sırada Hollanda’ya ihracat ise %1 oranında artarak 47,2 milyon dolara yükselmiştir. 2016 yılı genelinde en fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülkeden on dördüne ihracat %0,7 ile %525,5 arasında değişen oranlarda artarken, diğer altı ülkeye ihracat %3,7 ile %31,5 arasında değişen oranlarda düşmüştür. İlk yirmi ülke içerisinde en yüksek oranlı artış %525,5 ile Bulgaristan’da söz konusu olurken, İrlanda %41 artış ve 7,3 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci en fazla artış görülen pazardır. %31,5 düşüş görülen Birleşik Arap Emirlikleri, çorap ihracatında en büyük performans kaybı görülen pazardır. Bu düşüş oranı neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleşen çorap ihracatı 11,5 milyon dolardan 7,9 milyon dolara gerilemiştir. Slovakya %26,9 düşüş ve 11,1 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci önemli kayba uğranılan pazardır.


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2015 - 2016 Ocak - Aralık
Birim: ABD $
Ülkeler 2015 Ocak - Aralık 2016 Ocak - Aralık Değişim % Pay %
İngiltere 287.745.021 252.638.963 -12,2 24,2
Almanya 209.610.387 225,627.084 7,6 21,6
Fransa 100.886.204 111.624.784 10,6 10.7
İspanya 44.786.091 48.290.114 7,8 4,6
Hollanda 46.776.739 47.225.538 1,0 4,5
İtalya 31.720.770 34.450.115 8,6 3,3
Belçika 30.831.585 28.732.601 -6,8 2,8
İsveç 25.106.738 28.033.359 11,7 2,7
Polonya 18.684.585 21.881.788 17,1 2,1
Danimarka 16.081.292 15.127.087 -5,9 1,4
ABD 14.687.108 14.796775 0,7 1,4
İsviçre 12.376.493 13.309.060 7,5 1,3
Solvakya 15.129.475 11.059.637 -26,9 1,1
Norveç 10.052.356 9.685.075 -3,7 0,9
Suudi Arabistan 7.396.150 9.176.447 24,1 0,9
Bulgaristan 1.421.683 8.893.327 525,5 0,9
Yunanistan 8.275.185 8.665.713 24,4 0,8
Avusturya 6.586.204 8.190.872 24,2 0,8
Birleşik Arap Emirlikleri 11.488.423 7.874.670 -31,5 0,8
İrlanda 5.149.620 7260.720 41,0 0,7
İlk 20 Ülkenin Toplamı 904.792.109 912.543.531 0,9 87,4
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 1.032.303.254 1.043.617.418 1,1 100,0
20 Ülkenin Payı % 87,6 87,4
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı 8.950.885.237 8.886.167.200 -0,7
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % 11,5 11,7

Kaynak:eBirlikSistem/Ocak2017