2013-2014 OCAK-HAZİRAN KARŞILAŞTIRMALI ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörünün önde gelen alt sektörlerinden biri olan çorap sanayiinin ihracatı, 2014 Ocak-Haziran döneminde 14,2 oranında artarak 561 milyon dolara yükselmiştir.
 
Diğer yandan, çorap ihracatındaki ilk altı aylık artış oranının toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatındaki artış oranından (12,1) yüksek olması, çorap ihracatının sektörel ihracattaki payının 11 ,2'ye yükselmesine hizmet etmiştir.Çorap ihracatındaki artış, oransal olarak örme konfeksiyon ihracatındaki artıştan da ( 13,2) yüksek kalmaktadır. Dolayısıyla Hazırgiyim ve konfeksiyonun bu önemli alt sektöründe 2014'ün ilk altı ayı itibarıyla oldukça iyi bir ihracat performansı gösterildiği anlaşılmaktadır.
 
2014 Ocak-Haziran döneminde Türkiye'den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, ispanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. İngiltere'ye ihracat 2013 Ocak-Haziran dönemine kıyasla 13,7 oranında artarak 134,7 milyon dolara yükselmiş, Almanya'ya ihracat  13,3 oranında artarak 109,7 milyon dolara çıkmıştır. İngiltere'ye yapılan çorap, ihracatının Türkiye toplam çorap ihracatı içinde payı 24 ve ikinci büyük pazar Almanya'nın Türkiye toplam çorap ihracatında payı 19,6'dır.
 
Üçüncü en fazla çorap ihraç edilen ülke Fransa'ya çorap ihracatı 2014 yılının ilk altı ayı içinde 35,9 oranında artarak 52 milyon dolardan 70,6 milyon dolara yükselmiştir, ispanya'ya ihracat ise 22,8 oranında azalarak 26,1 milyon dolara, Hollanda'ya ihracat 4,2 oranında azalarak 24,7 milyon dolardan 23,7 milyon dolara gerilemiştir.
 
Çorap ihracatının en yüksek oranlı arttığı ülkeler,  157,4 oranında artış ve 8,2 milyon dolar ihracat değeriyle Romanya, 81,9 oranında artış ve 10 milyon dolar ihracat değeriyle Slovakya ve 38,6 oranında artış ve 5,8 milyon dolar ihracat değeri ile Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2013 - 2014 Ocak - Haziran
Birim: ABD $
Ülkeler 2013 Ocak - Haziran 2014 Ocak - Haziran Değişim % Pay %
İngiltere 118.496.227 134.679.816 13,7 24,0
Almanya 96.822.268 109.702.909.  13,3 19,6
Fransa 51.990.212 70.634.280 35., 12,6
İspanya 33.855.119 26.136.914 -22,8 4,7
Hollanda 24.715.371 23.677.718 -4,2 4,2
İtalya 17.196.803 19.774.844 15,0 3,5
İsveç 15.083.847 18.671.674 23,8 3,3
Belçika 15.931.400 18.167.330 14,0 3,2
Rusya Federasyonu 11.270.508 11.523.728 2.2 2,1
Danimarka 8.276.955 11.229.794 35,7 2,0
Polonya 8.857.018 10.071.372

13,7

1,8
Slovak Cumhuriyeti 5.482.069 9.969.415 81,9 1,8
Romanya 3.195.482 8.225.900 157,4 1,5
Norveç 4.686.015 6.416.920 36,9 1,1
İsviçre 8.157.318 6.097.692 -25,2 1,1
ABD 8.634.757 6.045.850 -30,0 1,1
Birleşik Arap Emirlikleri 4.176.460 5.788.551 38,6 1,0
Suudi Arabistan 4.083.528 5.442.646 33,3 1,0
Yunanistan 5.161.445 4.338.197 -15,9 0,8
Avusturya 4.835.989 4.111.376 -15,0 0,7
İlk 20 Ülkenin Toplamı 450.908.794 510.706.927 13,3 91,091
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 491.208.106 560.984.248 14,2 100
20 Ülkenin Payı % 91,8 91
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı 4.421.547.881 5.007.025.276 13,2
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % 11.1 11.2